Περιήγηση συλλογών (2 total)

Οικογένεια Λαμπάκη

PHX-0400.jpg

Ποικίλα τεκμήρια διαφόρων προελεύσεων.

Συντελεστές: Γεώργιος Λαμπάκης, Ιωάννης Λαμπάκης, Εμμανουήλ Λαμπάκης, Μαργαρίτα Λαμπάκη, Ευθαλία Λαμπάκη, Σοφία Λαμπάκη

Γεώργιος Δ. Λαμπάκης - Georgios D. Lampakis

https://s3.amazonaws.com/omeka-net/4491/archive/files/df28c245288941c9c9c2cd48608876c5.pdf

Γεώργιος Δ. Λαμπάκης - Βυζαντινολόγος

Πέραν των καταλοίπων του Γεωργίου Δ. Λαμπάκη (Γ.Λ.) στην Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία κ.λπ., το…