Γεώργιος Δ. Λαμπάκης - Georgios D. Lampakis

Dublin Core

Title

Γεώργιος Δ. Λαμπάκης - Georgios D. Lampakis

Description

Γεώργιος Δ. Λαμπάκης - Βυζαντινολόγος

Πέραν των καταλοίπων του Γεωργίου Δ. Λαμπάκη (Γ.Λ.) στην Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία κ.λπ., το προσωπικό αρχείο του, μετά τον πρόωρο θάνατό του, είχε την τύχη να διασωθεί από την οικογένεια του αδελφού του Ιωάννη και να διατηρηθεί σε εξαιρετική αναλόγως κατάσταση. Η αρχειοθέτηση και καταγραφή των καταλοίπων του Γ. Λ. πραγματοποιήθηκε χάρη στο ενδιαφέρον και τη χρηματοδότηση του Ιωάννη Ε. Λαμπάκη, υπό την εποπτεία της καθηγήτριας του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Σοφίας Καλοπίση-Βέρτη και με την ευθύνη του υποψ. διδ. Νικολάου Φύσσα.

Το αρχείο Γ.Λ., περιλαμβάνει χειρόγραφο και έντυπο υλικό που κατά το μεγαλύτερο μέρος έγινε εφικτό να αναγνωριστεί (ή να αναγνωστεί) και να συγκροτηθεί σε σώματα. Η ανάμειξη των σελίδων, το ευτελές της μορφής, η κακογραφία του συντάκτη, η υγρασία κ.λπ. ευθύνονται για την αδυναμία αρχειοθέτησης μικρού τμήματος των καταλοίπων, στο οποίο περιλαμβάνονται και τα πρόχειρα της εξερχόμενης αλληλογραφίας του Γ.Λ.

Creator

Γεώργιος Δ. Λαμπάκης

Publisher

Ιωάννης Εμμ. Λαμπάκη

Rights

Ιωάννης Εμμ. Λαμπάκης

Language

Ελληνικά, Γαλλικά, Ιταλικά, Γερμανικά

Coverage

Ελλάδα, Μικρά Ασία, Γαλλία, Ιταλία, Γερμανία, Αυστρία

Collection Items

Καρτ-Ποστάλ: Φιλαδέλφεια (Αλασχείρ), Γενική άποψη
Φιλαδέλφεια (Αλασχείρ), Γενική άποψη

Καρτ-Ποστάλ: Φιλαδέλφεια (Αλασεχίρ),  Ναός Αγίου Ιάκωβου
Φιλαδέλφεια (Αλασεχίρ), Ναός Αγίου Ιάκωβου

Καρτ-Ποστάλ: Σώκια, Γενική άποψη πόλης
Σώκια, Γενική άποψη πόλης.
Πόλη στην περιοχή Αιδινίου

Καρτ-Ποστάλ: Αϊδίνι (Τράλλεις),  Ερείπια αρχαίας πύλης
Αϊδίνι (Τράλλεις), Ερείπια αρχαίας πύλης

Καρτ-Ποστάλ: Σμύρνη, Καμηλιέρηδες
Σμύρνη: Καμηλιέρηδες

Καρτ-Ποστάλ: Σάρδεις, Κίονες από τον ναό της Κυβέλης
Σάρδεις, Κίονες από τον ναό της Κυβέλης

Καρτ-Ποστάλ: Σμύρνη, Γενική άποψη
Αναμνηστική
Σμύρνη: Γενική άποψη

Καρτ-Ποστάλ: Σμύρνη, Καραβάνι με καμήλες
Αναμνηστική
Σμύρνη: Καμηλιέρηδες

Καρτ-Ποστάλ: Σμύρνη, Γενική άποψη
Αναμνηστική
Σμύρνη: όψη από την προβλήτα της πόλης

Καρτ-Ποστάλ: Σμύρνη,  Καμηλιέρηδες
Αναμνηστική
Σμύρνη, Καμηλιέρηδες

Καρτ-Ποστάλ: Σμύρνη,  Ναός Αγίου Πολύκαρπου
Αναμνηστική.
Σμύρνη: Ναός Αγίου Πολύκαρπου.
Πόρτα και αψίδες ναού (Μεγάλη εκκλησία της Ιεράπολις)

Καρτ-Ποστάλ: Προύσσα, Γενική άποψη
Προύσσα, Γενική άποψη

Καρτ-Ποστάλ: Πέργαμος, Ερείπια  Γέφυρας
Πέργαμος, Ερείπια Γέφυρας

Καρτ-Ποστάλ: Πέργαμος, Ερείπια Σταδίου
Πέργαμος, Ερείπια Σταδίου

Καρτ-Ποστάλ: Πέργαμος, Ερείπια Σταδίου
Πέργαμος, Ερείπια Σταδίου

Καρτ-Ποστάλ: Πέργαμος, Ερείπια της βασιλικής του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου, όψη από την γέφυρα
Πέργαμος, Ερείπια της βασιλικής του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου, όψη από την γέφυρα

Καρτ-Ποστάλ: Πέργαμος, Ερείπια της βασιλικής του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου
Πέργαμος, Ερείπια της βασιλικής του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου στην Πέργαμο.

Καρτ-Ποστάλ: Πέργαμος, Παλιά γέφυρα
Πέργαμος, Παλιά γέφυρα
View all 2526 items

Social Bookmarking