Η Έδρα της Βυζαντινής Τέχνη και Βυζαντινής Αρχαιολογίας

Αντικείμενα που αφορούν την διεκδίκηση της Βυζαντινής έδρας και το παρασκήνιο