Περιήγηση αντικείμενων (732 total)

https://s3.amazonaws.com/omeka-net/4491/archive/files/aa7401a0bdc5e6a79cad3eb78e17c963.pdf
Σημειώσεις επικήδειου

https://s3.amazonaws.com/omeka-net/4491/archive/files/f01b8b8206d19adf0e1f794a69bad330.pdf
Σημειώσεις επικήδειου Δημήτρη

https://s3.amazonaws.com/omeka-net/4491/archive/files/9f28a3439e5bda6dd4f5447550a61afe.pdf
Σημειώσεις επικήδειου λόγου

MA-000000-004-wo.pdf
Μνημόσυνο Γεωργίου Κουκολέρη
Νεκροταφείο Πατησίων

https://s3.amazonaws.com/omeka-net/4491/archive/files/cd98cf2a2a6f0f4a3a2af1541f6c353b.pdf
Προσφώνηση επί του νεκρού Προέδρου της Χριστιανικής Αρχαιολογικής εταιρίας Αριστείδη Παππούδωφ (1885-1890).

https://s3.amazonaws.com/omeka-net/4491/archive/files/9c3040a6f029beeb0dfc08cc49a8c902.pdf
Χειρόγραφος Επικήδειος λόγος για τον Σπύρο Αντωνόπουλο

MA-187003-001-wo.pdf
Επικήδειος Λόγος για τον Μιχαήλ Σχινά

MA-190002-01-wo.pdf
Προσχέδιο επικήδειου

MA-190002-002-wo.pdf
Προσχέδιο επικήδειας ομιλίας

MA-190306-001-wo.pdf
Προσχέδιο επικήδειου Ξενοφώντα Κουμουτζόπουλου
Μορφή εξαγόμενων

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2