Περιήγηση αντικείμενων (2550 total)

Ar2Ge-00000000-03.pdf
Αναφέρεται σε διάλεξη του Γεωργίου Λαμπάκη σχετικά με τις επιστήμες του.

Το άρθρο είναι σε απόκομμα και λείπουν η αρχή και το τέλος.

Ar2Ge-00001002-01.pdf
"Διάψευσις για το Άρθρο της Ημερησίας"

Ar2Ge-19131121-01-w.pdf
Αναφορά στον Γεώργιο Λαμπάκη στην στήλη Διάφορα

Ar2Ge-19081225-01-w.pdf
Η Γέννησις του Χριστού. Σελίς εκ του θείου Δράματος

ΑΘΗΝΑΙ ΔΕΚ. 1908.pdf
Στήλη περί Φούρνου
Το καθολικόν, το Φετιχιε
Καρβελια ως είδος άρθρα

49 ΝΕΟΛΟΓΟΣ 20-07-1907.pdf
Αι Χθεσιναι νεώτεραι ειδήσεις,
Αι πρώται έρευναι. Το ενδιαφέρον της βασίλισσης. Τι είπε δια το Θάυμα. Η δωρεά της. Ο ναός των ταξιαρχών. Η διάλεξις του κ. Λαμπάκη. Ο τάφος της κυρά βασιλικής

5116-133-9687-1-10-20130426.pdf
Κατάλογος Περιηγήσεων Γεωργίου Λμαπάκη

Εκφωνηθείς εν τη εξέδρα της πλατείας της προκυμαίας Τήνου κατά την Πανήγυριν της 25 Μαρτίου 1908, υπό του κ. Γ.Λαμπάκη, καθηγητού εν τω Εθν. Πανεπιστημίω και Γραμματέως της Α.Μ. της Βασιλίσσης ημών Όλγας

MA-189408-001-wo.pdf
Ανακοίνωση εκλογής Γεωργίου Λαμπάκη ως επίτιμο μέλος του Συλλόγου.

MA-190703-002-wo.pdf
Φάκελος εγγράφων συγκροτημένος από Γ.Λ.

MA-187810-001-wo.pdf
Επικήδειο κείμενο

MA-000000-413-17π-wο.pdf
"Η Βυζαντινή Πινακοθήκη πρότασης εν Παρισίων. Το Χριστιανικόν Μουσείο"

MA-000000-413-17ξ-wo.pdf
"Χριστιανικά οικοδομήματα. Χριστιανική Αγιογραφία"

ΜΑ-000000-413-17ν-wo.pdf
"Η Αγία Μήτηρ εκκλησία"

MA-000000-413-17μ-wo.pdf
"Α’ Τι ευαγγέλιον και Β’ η παράδοσις"

MA-000000-413-17κ-wo.pdf
"Μελέτη περί Χρυσοστόμου"

MA-000000-413-17ι-wo.pdf
"Επιστολαί Ιεραί Χρυσοστόμου"
Μορφή εξαγόμενων

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2