Περιήγηση αντικείμενων (1852 total)

Ar2Ge-00000000-03.pdf
Αναφέρεται σε διάλεξη του Γεωργίου Λαμπάκη σχετικά με τις επιστήμες του.

Το άρθρο είναι σε απόκομμα και λείπουν η αρχή και το τέλος.

Ar2Ge-19131121-01-w.pdf
Αναφορά στον Γεώργιο Λαμπάκη στην στήλη Διάφορα

Ar2Ge-00000000-02.pdf
Αναφέρεται στην παρουσία του Γεώργιου Λαμπάκη στον Αγγλικανικό ναό του Άγιου Ιωάννη τον Ευαγγελιστή όπου εξέφρασε την επιθυμία να δώσει διάλεξη για την ένωση των εκκλησιών στους Έλληνες φίλους του

Ar2Ge-19081225-01-w.pdf
Η Γέννησις του Χριστού. Σελίς εκ του θείου Δράματος

MA-000000-413-17ξ-wo.pdf
"Χριστιανικά οικοδομήματα. Χριστιανική Αγιογραφία"

ΜΑ-000000-413-17ν-wo.pdf
"Η Αγία Μήτηρ εκκλησία"

MA-000000-413-17μ-wo.pdf
"Α’ Τι ευαγγέλιον και Β’ η παράδοσις"

MA-000000-413-17κ-wo.pdf
"Μελέτη περί Χρυσοστόμου"

MA-000000-413-17ι-wo.pdf
"Επιστολαί Ιεραί Χρυσοστόμου"

MA-000000-413-17ζ-wo.pdf
"Αποδείξεις περί της Αθανασίας της ψυχής"

MA-000000-413-17ε-wo.pdf
"Β Μέρος. Παύλος και Ιωάννης ουδέποτε συνηντήθησαν εν εφέσου"

MA-000000-413-17γ-wo.pdf
"α Μέρος. Παύλος και Ιωάννης ουδέποτε συνηντήθησαν εν εφέσου"

MA-000000-413-17-wo.pdf
Σημειώσεις αποσπασμάτων από βιβλία (Χρονικό Πάσχα)

MA-000000-429-wo.pdf
Σημειώσεις με περιγραφή Κώδικα επί χάρτου που περιέχει ψαλμούς Προφήτη Δαυίδ

MA-000000-379-wo.pdf
Έκθεση προς τον Κο Λάμπρου πρύτανη Πανεπιστημίου για το ζήτημα του Βυζαντινού Μουσείου

MA-000000-442-wo.pdf
Σημειώσεις Γεωργίου Λαμπάκη από επιγραφή
Μορφή εξαγόμενων

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2