Βιβλίο: Γενική εισαγωγή εις την Χριστιανική Αρχαιολογίαν

Dublin Core

Title

Βιβλίο: Γενική εισαγωγή εις την Χριστιανική Αρχαιολογίαν

Subject

Χριστιανική Αρχαιολογία

Description

Γενική εισαγωγή στην Χριστιανική Αρχαιολογία
Λόγος εισιτήριος ρηθείς εν τω Εθνικώ Πανεπιστημίω τη 25 Νοεμβρίου 1896
Σελίδες 24

Date

Rights

Ιωάννης Εμμ.Λαμπάκης

Format

Pdf, 2.7Mb

Language

Identifier

BksGE-1897-01

Coverage

1897

Citation

Γεὠργιος Δ.Λαμπάκης, “Βιβλίο: Γενική εισαγωγή εις την Χριστιανική Αρχαιολογίαν,” Αρχείο Οικογένειας Λαμπάκη - Ψηφιακό Αποθετήριο, accessed February 3, 2023, https://aol-apothetirio.com/items/show/2231.

Geolocation

Social Bookmarking