Βιβλίο: Χριστιανική Αγιογραφία των Εννέα Πρώτων Αιώνων (1-842)

Dublin Core

Title

Βιβλίο: Χριστιανική Αγιογραφία των Εννέα Πρώτων Αιώνων (1-842)

Subject

Χριστιανική, Αγιογραφία, Εννέα, Πρώτων, Αιώνων

Description

 • Περίοδος Πρώτη (1-313)
 • Γένεσις της Χριστιανικής Τέχνης
 • Συμβολισμός
 • Τα Ιερά Μονογράμματα
 • Συμβολικαί Παραστάσεις
 • Μικται Παραστάσεις
 • Πρώται των Χριστιανών εικόνες (Α' Εκ της Παλαιάς Διαθήκης, Β' Εκ της Νέας Διαθήκης)
 • Χαρακτήρ της Πρώτης Περιόδου
 • Περίοδος Δευτέρα (313-842)
 • Υποδιαιρέσεις της περιόδου ταύτης
 • Α' Εποχή του Μεγάλου Κωνσταντίνου (313-532)
 • Β' Εποχή του Αυτοκράτορος Ιουστινιανού (332-726)
 • Βυζαντιακή Αγιογραφία
 • Γ' Τα επί των εικονομάχων γεγονότα (726-842)
Σελίδες 96

Date

Rights

Ιωάννης Εμμ.Λαμπάκης

Format

Pdf, 4.09Mb
Pdf, 4.35Mb
Pdf, 4.73Mb

Language

Identifier

BksGE-1896-01

Coverage

Αθήνα, 1896

Βιβλία - Books Item Type Metadata

Αναφορά σε βιβλίο

 • Κλήμης ο Αλεξανδρεύς
 • Georg Ott, Die ersten Christen ober und unter der Erde
 • Schultze, Die Katakomben 1882
 • Migne, Siegel christlich. Archaol III
 • Πλούταρχος "Περί Ίσιδος και Ορίσιδος"
 • G.Parthey. Berlin 1850
 • Horapollon [Ωρου Απολλωνος Νειλωιου], Ιερογλυφικά
 • A.Perate Archeol. Chret
 • Stockbauer, J: Kunstgeschichte des Kreuzes
 • Grosnier, Iconographie Chrétienne
 • Das Kreuz Christi : Otto Zockler
 • Χριστιανική Αρχαιολογία της Μονής Δαφνίου Γ.Λαμπάκη
 • Monogramm Christi, Kraus
 • Dreieck, Munz
 • Ambrosius De Poenitentia

Participants

Ιουλιανός ο Παραβάτης, Αυτοκράτορας Δούκας του Μουρτζούφλου, Salinas A. (Διευθυντής Εθνικού μουσείου Πάνορμου Σικελίας), Πολυκράτης, Σέλευκος, Διοκλητιανός, Heuser

Λέξεις Κλειδιά

Ρώμη, Βαβυλώνα, Άγιος Πολύκαρπος, natalitia Martyrum, Χριστιανική τέχνη, Χριστιανικό μουσείο, συμβολικές παραστάσεις, Αιγύπτιοι, Σόλων, Πυθαγόρας, γραμμικά σχήματα, μυστικά μονογράμματα, σταυρός, Ρωσική Εκκλησία, Αιγυπτιακός Σταυρός, Σφραγίδες, Σίβυλλα της Ερυθραίας,

Citation

Γεώργιος Δ.Λαμπάκης, “Βιβλίο: Χριστιανική Αγιογραφία των Εννέα Πρώτων Αιώνων (1-842),” Αρχείο Οικογένειας Λαμπάκη - Ψηφιακό Αποθετήριο, accessed March 2, 2024, https://aol-apothetirio.com/items/show/2234.