Επιτύμβιοι Χριστιανικαί Επιγραφαί-
Μέρος Β', 95

Dublin Core

Title

Επιτύμβιοι Χριστιανικαί Επιγραφαί-
Μέρος Β', 95

Subject

Επιτύμβιο.

Description

Τεύχος β (Ξ-Ω)
Παρατηρήσεις συντάκτη: Επιγραφή Σ/δ/1
Άλλες Δημοσιεύσεις :
[Dictionnaire d' epigraphie chretienne] ; μη ανευρεθείσα παραπομπή.
-T.A. Buchon, Atlas de nouvelles recherches historiques sur la Principaute de Moree , Παρίσι 1843, πιν. XL.
- J.-P. Migne, Encyclopedie theologique, Παρίσι 1844-1873, ''Clarentza''.

Date

Format

Pdf,48kb

Identifier

ΕΧΕ095

Επιγραφές - Inscriptions Item Type Metadata

Θέση Επιγραφής

Πάνω σε πλάκα τοποθετημένη στο έδαφος κοντά στην θύρα του ναού.

Είδος Γραφής

Αριθμός Στίχων

5

Γλώσσα Γραφής

Πεζή.

Άλλα Πρόσωπα

Semenilius ,Κεκοιμημένος.

Μεταγραφή

Anno D(omi)ni MCCCLVIII [=1358] die XX
Anno D(omi)ni MCCCLVIII [=1358] die XX
mensis septembris. Hic jacet Seme
nilius sancti Viridi Mile
ti de Lucinia
qui habitat Veneciis.

Citation

“Επιτύμβιοι Χριστιανικαί Επιγραφαί-
Μέρος Β', 95,” Αρχείο Οικογένειας Λαμπάκη - Ψηφιακό Αποθετήριο, accessed November 26, 2022, https://aol-apothetirio.com/items/show/4012.

Social Bookmarking