Επιτύμβιοι Χριστιανικαί Επιγραφαί-
Μέρος Β', 105

Dublin Core

Τίτλος

Επιτύμβιοι Χριστιανικαί Επιγραφαί-
Μέρος Β', 105

Θέμα

Επιτύμβιο.

Περιγραφή

Τεύχος β (Ξ-Ω)
Παρατηρήσεις συντάκτη:
Επιγραφή ΛΕΙΨ/α/7
1) Σύμφωνα με τον Sironen, η επιγραφή ανήκει στον 4- 6ο αιώνα και οι διαστάσεις της είναι: Ύψος:0,10 μ. Διάμετρος : 0,34 μ.
Άλλες Δημοσιεύσεις:
-Σ. Κουμανούδης, Αττικής Επιγραφαί Επιτύμβιοι, Αθήνα 1871, αρ. 3616.
-E.Sironen, the Late Roman and Early Byzantine Inscriptions of Athens and Attica, Ελσίνκι 1997, 321-322 , αρ. 314.

Δικαιώματα

Ιωάννης Εμμ.Λαμπάκης

Μορφή

Pdf,45kb

Γλώσσα

Αναγνωριστικό

ΕΧΕ105

Επιγραφές - Inscriptions Item Type Metadata

Τόπος / Place

Θέση Επιγραφής

Πάνω σε επιτύμβια πλάκα.

Τεχνική Επιγραφής / Technical

Εγχάρακτη.

Materials

Μάρμαρο Υμηττού.

Είδος Γραφής

Αριθμός Στίχων

2

Γλώσσα Γραφής

Πεζή.

Άλλα Πρόσωπα

[Ι]ωά[ν]νης (;), κεκοιμημένος.

Μεταγραφή

ΚΥΜΗΤΗΡΙΟΝ
ΟΝΑΙΙΥΝΙΥ.

Aναφορά

“Επιτύμβιοι Χριστιανικαί Επιγραφαί-
Μέρος Β', 105,” Αρχείο Οικογένειας Λαμπάκη - Ψηφιακό Αποθετήριο, προσπελάστηκαν 24 Ιουνίου 2024, https://aol-apothetirio.com/items/show/4022.