Περιήγηση αντικείμενων (21 total)

https://s3.amazonaws.com/omeka-net/4491/archive/files/2bbf17b0466554a8b6565c33b777637e.pdf
Ανατύπωση του Δελτίου Β΄της Χριστιανικής Αρχαιολογίας

https://s3.amazonaws.com/omeka-net/4491/archive/files/d338fed8e36549132613c601f8abcea5.pdf
Κατάλογος των τεκμηρίων που παρουσιάζονταν στο Χριστιανικό Αρχαιολογικό Μουσείο με εικόνες και αρίθμηση των τεκμηρίων.
Το μουσείο περιλάμβανε τα εξής τμήματα:
1. Το κυρίως Μουσείο
2. Την πινακοθήκη
3. Την βιβλιοθήκη εντύπων και εγγράφων του…

Κανονισμός του "Ελληνικού συλλόγου εν Μονάχω"
"Κανονισμός του Ελληνικού Συλλόγου εν Μονάχω" με σκοπό την ασφάλεια και κοινή ωφέλεια των Ελλήνων του Μονάχου.

https://s3.amazonaws.com/omeka-net/4491/archive/files/d2e8e2a7a710bbaffeaed7ba5f632e28.pdf
Μελέτη Κεχριών, λιμάνι σταθμός του Αγίου Παύλου. Περιέχει τοπογραφικό του λιμανιού της πόλης και φωτογραφίες.

Diatrivi-exofilo-opt.jpg
Μέρος Πρώτο (σελ. 1- 172)
• Χριστιανικά οικοδομήματα και χριστιανικαί γραφαί
◦ Κεφάλαιο α’ : Πρώτοι Χριστιανικοί ναοί. Γένεσις, ανάπτυξις και περίοδοι του Βυζαντιακού ρυθμού. Εσωτερική του Ναού διάθεσις από των αρχαιοτάτων χρόνων, μέχρι…

Λειτουργικό Εγκόλπιο (1-52)-wo+.pdf
Λειτουργικόν Εγκόλπιον του Χριστιανού. της Ορθοδόξου Εκκλησίας κατά τα κείμενα της Μ.Εκκλησίας

https://s3.amazonaws.com/omeka-net/4491/archive/files/537f57e6e13106a089263a4036a241e7.pdf
Μέρος Δεύτερος: Κατακόμβαι
Τεύχος Β: Χριστιανική Αρχιτεκτονική των πρώτων αιώνων

Ρωμαϊκή Εποχή
Κοπιάται, Κοπιώντες

https://s3.amazonaws.com/omeka-net/4491/archive/files/5a337be77de9d4461f20f572cb1ff8ef.pdf
Μέρος Πρώτον : Εισαγωγή εις την Χριστιανικήν Τέχνην
Τεύχος Α': Αρχαία Τέχνη

Τειχοδομία
Τάφοι και Πύλαι
Λατρεία δέντρων
Νεοδομία
Κυμάτια

https://s3.amazonaws.com/omeka-net/4491/archive/files/092a88f7869156673e4cca144b40c210.pdf
Βυζαντινή πινακοθήκη από συλλογή φωτογραφιών του Γ.Λαμπάκη που φωτογράφισε ο ίδιος κατά τις περιηγήσεις του.

https://s3.amazonaws.com/omeka-net/4491/archive/files/2fd99563e2efc92a9334234227aa0dd0.pdf
Η Θεότης του Ιησού
Απολογητική Μελέτη

https://s3.amazonaws.com/omeka-net/4491/archive/files/f6f68bcac8e074206de0524de747a369.pdf
Βίος, ιστορία, έργα και και ανάπτυξη του ύμνου της Μοναχής Κασσιανής

https://s3.amazonaws.com/omeka-net/4491/archive/files/de059380c17166f98ec4b0a6d477edd2.pdf
Ίσθμια, Κόρινθο, Πάτρα, χερσόνησος Μέθανα, Πόρος, Μπούρτζι, Δαμαλά, Μονή Αγίου Δημητρίου, Αίγινα, Καλαμάτα, Μονή Βελανιδιάς, σπήλαιο Αγίου Χαραλάμπους, Μονή Προφήτου Ηλία, Πύλος, Μεσοχώρι, Βαράγγες, Καινούριο Χωριό, Ναός Βασιλείου στη Μεθώνη,…

https://s3.amazonaws.com/omeka-net/4491/archive/files/837c9f462ce58711e481b0108ac57c22.pdf
Έκθεση στο Ζάππειο με έργα του Λουδβίκου Θειρσίου

• Βιογραφικαί σημειώσεις περί του Λουδοβίκου Θειρσίου
• Κατάλογος Σχεδιογραφημάτων
• Συλλογή Υδατογραφιών
• Αρχιτεκτονικαί Κατόψεις

https://s3.amazonaws.com/omeka-net/4491/archive/files/a12add8626d6a4768e55e4552425b302.pdf
Κρίσεις για το βιβλίο του Γ.Λαμπάκη "Χριστιανική αρχαιολογία της Μονής Δαφνίου", μετά πολλών σχημάτων και εικόνων

https://s3.amazonaws.com/omeka-net/4491/archive/files/c2e60eac8a3784ae212453f64a2ac0ad.pdf
Iστορία, ερείπια, μνημεία και νυν κατάστασις των επτά εκκλησιών της Ασίας
Μετά 255 εικόνων

Έφεσος, Σμύρνη, Πέργαμος, Θυάτειρα, Σάρδεις, Φιλαδέλφεια, Λαοδικεία, Κολοσσαί, Ιεράπολις

https://s3.amazonaws.com/omeka-net/4491/archive/files/d19d900f881afd5a64b0b34cf4fff0e0.pdf
«Χριστιανική Αρχαιολογία της Μονής Δαφνίου» (1889). Ο Γ.Λ. λειτούργησε ως ο βασικός μοχλός για την αναστήλωση και ανάδειξη της Μονής Δαφνίου που στα τέλη του 19 ου αι. κινδύνευε από ανεπανόρθωτες καταστροφές. Με τη βοήθεια των αδελφών του Ιωάννη…

https://s3.amazonaws.com/omeka-net/4491/archive/files/bd0b239119ffc4dde22740aaded87cc0.pdf
Περίοδος Πρώτη (1-313) Γένεσις της Χριστιανικής Τέχνης Συμβολισμός Τα Ιερά Μονογράμματα Συμβολικαί Παραστάσεις Μικται Παραστάσεις Πρώται των Χριστιανών εικόνες (Α' Εκ της Παλαιάς Διαθήκης, Β' Εκ της Νέας Διαθήκης) Χαρακτήρ της Πρώτης Περιόδου

688d9a506653336a238c6d93773c6662.pdf
Μελέτη της Μονής Δαφνίου
"Κρίσεις ξένων επιστημόνων περί της πρώτης περί της μονής Δαφνίου συγγραφής ημών"

bfd19dfd61c87d032ccc70307c7c64e0.pdf
Ικετηριος Δέησις επί την έναρξη του νέου έτους

Ευχή επί τη εις την Ορθόδοξον Πίστιν προσελεύσει της Α.Α.Υ. της Βασιλοπαίδος Σοφίας

Ευχή επί τη εικοσιπενταετηρίδι των Αργυρών Γάμων των Α.Α.Μ.Μ. των Σεπτών ημών Βασιλέων Γεωργίου και…

b23acf3b42806080b1b97e9c5bc8920a.pdf
Γενική εισαγωγή στην Χριστιανική Αρχαιολογία
Λόγος εισιτήριος ρηθείς εν τω Εθνικώ Πανεπιστημίω τη 25 Νοεμβρίου 1896
Μορφή εξαγόμενων

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2