Μνημεία: Πεντέλη, 1880, 1881, 1902
(Κωδικός Γ.Λ. - 2)

Dublin Core

Title

Μνημεία: Πεντέλη, 1880, 1881, 1902
(Κωδικός Γ.Λ. - 2)

Subject

Μνημεία Αρχαιολογικού και Χριστιανικού ενδιαφέροντος στην Πεντέλη, από περιηγήσεις του Γεωργίου Λαμπάκη

Description

Πεντέλη, Μονή Πεντέλης, Κοίμηση της Θεοτόκου, Αθήνα. περιγραφή εικόνων, επιγραφών, συμβόλων
Καθαρό γραμμένες σημειώσεις επιγραφών από το ημερολόγιο, που βρίσκονται στο Princeton

Πεντέλη: https://findingaids.princeton.edu/catalog/C0967_c0138

Μονή Πεντέλης: https://findingaids.princeton.edu/catalog/C0967_c0139

Rights

Ιωάννης Εμμ. Λαμπάκης

Format

Pdf, 1.33 Mb

Language

Identifier

MO-PENTELI-001

Coverage

Μονή Πεντέλης, Αθήνα, Πεντέλη, 1880, 1881, 1902

Μνημεία - Monuments Item Type Metadata

Σελίδες

16

Λέξεις Κλειδιά

Πεντέλη, μονή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, πεντελικό λευκό μάρμαρο, κιονόκρανα κορινθιακού ρυθμού, επιγραφές, Δεγλέριος και Κύριλλος (αρχιερείς), νεκροταφείο της μονής, σκίτσα (κιονόκρανα), η κάρα του αγίου Τιμοθέου ( επίσκοπος Ευρίπου, κτήτωρ της μονής), ναός της αγίας Τριάδος (Πεντέλη), Κύριλλος ιεροδιάκονος (δέηση), Παϊσιος ιεροδιάκονος (δέηση)

Citation

Γεώργιος Δ.Λαμπάκης, “Μνημεία: Πεντέλη, 1880, 1881, 1902
(Κωδικός Γ.Λ. - 2),” Αρχείο Οικογένειας Λαμπάκη - Ψηφιακό Αποθετήριο, accessed June 10, 2023, https://aol-apothetirio.com/items/show/3178.

Geolocation

Social Bookmarking