Περιήγηση αντικείμενων (30 total)

https://s3.amazonaws.com/omeka-net/4491/archive/files/13077e3a9cb5c1c1d5880c1e9e057a42.pdf
"Η Μονή Καισαριανής - Υπό Αρχαιολογικήν και Χριστιανικήν άποψιν"

Κείμενο κατά το οποίο αναλύεται η ιστορική υπόσταση της μονής υπό αρχαιολογική και χριστιανική άποψη.

Ar1Ge-18840325-01-wo.pdf
Ιστορία, Υμνολογία και έθιμα της Δυτικής εκκλησίας για την εορτή του Ευαγγελισμού
Αρχαιολογία - Της Εορτής του Ευαγγελισμού

Ar1Ge-18840603-01-wo+.pdf
Επιστολαί - Απάντησις (σε επιστολή Κου Παπαγεωργίου)

Ar1Ge-18820815-01-wo.pdf
Αναφορά στην αρχιτεκτονική και δημιουργία της μονής, χαρακτηριζόμενη και ως μουσείο χριστιανικής τέχνης στην Αττική

Ar1Ge-18840819-01-wo+.pdf
Ημερολόγιο - Ανδρέου του στρατηλάτου και τω συν αυτω 2593 μαρτύρων

Ar1Ge-18841202-01-wo+.pdf
Ημερολόγιο - Αββακούμ του προφήτου

Ar1Ge-18841223-01-wo+.pdf
Ημερολόγιο - Των εν Κρήτη 10 Μαρτύρων

Ar1Ge-18840513-01-wo+.pdf
Ημερολόγιον - Η Κυριακή του Τυφλού

Ar1Ge-18840506-01-wo+.pdf
Ημερολόγιον - Κυριακή της Σαμαρείτιδος

Ar1Ge-18840603-01-wo.pdf
Ημερολόγιον - Κυριακή των Αγίων Πάντων

Ar1Ge-18840812-01-wo+.pdf
Ημερολόγιον - Φωτίου και Aνίκητου του μαρτύρου

Ar1Ge-18830930-01-wo.pdf
Αναφορά στην άσχημη κατάσταση Χριστιανικών αρχαιοτήτων της Αττικής ερωτώμενος γιατί δεν μπορεί να δημιουργηθεί χριστιανικό μουσείο αρχαιοτήτων.
Αναφέρονται οι παρακάτω μονές : Μονή Δαφνίου (ναός αγίου Ελευθερίου), Μονή Πεντέλης ( Ναός αγίας…

Ar1Ge-18840401-01-wo.pdf
Ημερολόγιον - Κυριακή ΣΤ' των νηστειών

Ar1Ge-18841216-01-wo+.pdf
Περιοδεία ανά την Βοιωτία - Α αξία της χριστιανικής αρχαιολογίας

Μορφή εξαγόμενων

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2