Περιήγηση αντικείμενων (159 total)

Ar1Ge-18870926-01.pdf
Στο άρθρο ο Γ.Λ. δίνει περιγραφή της θήκης των ιερών λειψάνων του Διονυσίου Αρεοπαγίτου και παρατηρεί πως στην Ιερά μονή Δοχειαρίου βρήκε ελλειπή ιερή κάρα του Διονυσίου Αρεοπαγίτου

Ar1Ge-19080622-01.pdf
Το Επισυμβάν Σκότος κατά Την Σταύρωσιν Του Κυρίου και αι Αστρονομικαί παρατηρήσεις του εν Αιγύπτω Διατριβόντος Διονυσίου Αρεοπαγίτου

Αλήθεια

Ar1Ge-19080613-01.pdf
Το Επισυμβάν Σκότος κατά Την Σταύρωσιν Του Κυρίου και αι Αστρονομικαί Παρατηρήσεις του εν Αιγύπτω Διατριβόντος Διονυσίου Αρεοπαγίτου

Αλήθεια

Ar1Ge-18840819-02-wo.pdf
συνέχεια από προηγούμενο άρθρο.
Περί το επι των εκκλησιαστικών και της δημόσιας εκπαιδεύσεως σεβαστόν Υπουργείον, περί του τρόπου της διασώσεως των Χριστιανικών αρχαιοτήτων και ιδία της πολιάς και ευκλεούς Μονής του Δαφνίου


Β. Αξία των εν ναω…

MA-190212-001-wo.pdf
Άρθρο Γεωργίου Λαμπάκη για τα μουσεία της Βιέννης σε Γερμανική εφημερίδα

Ar1Ge-19140108-01-ow+.pdf
Ευχή, επί τη εις Λάρισαν Αφίξει της 1ης Μεραρχίας

Οι Τρείς Ιεράρχες

Ar1Ge-19131203-01-ow+.pdf
Ευχή, επί τη εις Λάρισαν Αφίξει της 1ης Μεραρχίας
Λάρισα

Ar1Ge-19130428-01-ow+.pdf
Η Απάντησις του κ- Λαμπάκη εις τον Βυζαντινολόγον

Εσπερινή

Ar1Ge-19130424-01-ow+.pdf
Αι Επιστολαί μας

Εσπερινή

Ar1Ge-19130422-01-ow+.pdf
Φιλολογικαί Σελίδες
Το Τέμενος των Ρόδων
[Ο εν Κωνσταντινουπόλει ναός της Αγίας Θεοδοσίας Γκιούλ Τζαμεσί]

Αθήναι

Ar1Ge-19130210-01-ow+.pdf
Θρησκευτικαί ΟμιλίαιΟι Άγιοι Μάρτυρες Ιστορίαι Πόλεων Η γνώμη των Πατριαρχών Η γνώμη των αυτοκρατόρων Τι προέκυψε από του ΙΔ'-ΙΣΤ' αιώνος Η επελθούσα συενννόησις Οι τραυματίαι του πολέμου Βαθύτεραι σκέψεις Η Ιερά Σϋνοδος Τι θέλει και τι επιθυμεί η…

Ar1Ge-19130203-01-ow.pdf
Θρησκευτικαι ΟμιλίαιΗ Δοξολογία του Ιερού Αμβρόσιου Η Δοξολογία της Ορθοδόξου Εκκλησίας Η Αμβροσιανή Δοξολογία Οι πατέρες της Λατινικής Εκκλησίας Περιεχόμενον του ύμνου τούτου Χρήσις του ύμνου Μουσική του ύμνου Επίλογος Αθήναι

Ar1Ge-19130127-01-ow+.pdf
Θρησκευτικαι ΟμιλίαιΜόνικα και Αυγουστίνος Η Ρώμη Τα Μεδιόλανα Ο Αμβρόσιος Η Νυξ του Μεγάλου Σαββάτου 387 Η Ώστια Ο Ιερός Αυγουστίνος Επίλογος Αθήναι

Ar1Ge-19130120-01-ow.pdf
Θρησκευτικαί Ομιλίαι Α' - Εισακούει ο Ύψιστος και προνοεί δια τας Δεήσις και ανάγκας  ημών; Β' - Γίνονται Θαύματα; Αθήναι

Ar1Ge-19130117-01-ow+.pdf
Θρησκευτικαί Ομιλίαι
Ο Πολιούχος των Ιωαννίνων

Αθήναι

Ar1Ge-19130116-01-ow+.pdf
Πρόσωπα και πράγματα
Οι Αιώνες αντιγραφούσιν Αλλήλους
[Η 3η Δεκεμβρίου και η 5η Ιανουαρίου]

Αθήναι
Μορφή εξαγόμενων

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2