Περιήγηση αντικείμενων (201 total)

Ar2Ge-00000000-38-wo.pdf
Αναφέρεται στο έργο του Γεωργίου Λαμπάκη σε σχέση με την Χριστιανική Αρχαιολογία

MA-000000-413-17π-wο.pdf
"Η Βυζαντινή Πινακοθήκη πρότασης εν Παρισίων. Το Χριστιανικόν Μουσείο"

MA-000000-413-17β-wo.pdf
"Βυζαντιναί Μελέται, Η Αγιογραφία των 9 πρώτων αιώνων η Πραγματεία"

MA-191006-003-wo.pdf
Αντιγραφή άρθρου από την εφημερίδα "Οι τρεις Ιεράρχες" με κριτική για το έργο του Γεωργίου Λαμπάκη "Επτά Αστέρες της Αποκαλύψεως"

Ar3Ge-xxxxxxxx-7-w.pdf
Αφιέρωμα-μελέτη στην επιστημονική εργασία του Γεωργίου Λαμπάκη από τον Γερμανό καθηγητή του Greifswald, Victor Schulze

https://s3.amazonaws.com/omeka-net/4491/archive/files/bfaa0ebe90dac40950a9bb222cbc3634.pdf
Αϊδίνιο (Τράλλεις): Ελληνική συνοικία

CP-0079 re.pdf
Ηράκλειο: Ναός Αγίου Μηνά

Αναφέρει το έργο του Γεωργίου Λαμπάκη "Επτά Αστέρες της Αποκαλύψεως" για να το δημοσιεύσει/διαφημίσει σε τοπική εφημερίδα

LexGE-00000000-30-w.pdf
Προσχέδιο απαντητικής επιστολής Ευθαλίας Λαμπάκης σε ευχαριστήρια επιστολή, όπου προσκαλούν τον σύζυγό της Γεώργιο Λαμπάκη.

LexGE-00000000-26-w.pdf
Ευχαριστήρια επιστολή γραμμένη από τον Γεώργιο Λαμπάκη ως γραμματέας της Βασίλισσας Όλγας

LexGE-00000000-25-w.pdf
Πρόχειρη ευχαριστήρια επιστολή γραμμένη από τον Γ.Λαμπάκη ως γραμματέας της Βασίλισσας Όλγας

LexGE-00000000-04-w.pdf
Επιστολή προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη παρουσίασης του Βιβλίου Γ.Λαμπάκη Χριστιανική Αγιογραφία (1896)

MA-11-(1-49) wo.pdf
Προσχέδιο, χειρόγραφες σημειώσεις για το βιβλίο των "Επτά Αστέρων".

Τίτλος Βιβλίου: "Οι επτά Αστέρες της Αποκαλύψεως"

Ar2Ge-18891005-01-ςο.pdf
Αναφέρει την εμφάνιση βιβλίου του Γεωργίου Λαμπάκη

Ar2Ge-00000000-34.pdf
Αναφορά στο βιβλίο του Γεωργίου Λαμπάκη "Βυζαντινή Πινακοθήκη"

Απόκομμα γράφει ο Schultze Victor

Ar2Ge-19031031-01-w.pdf
Παρουσίαση στο Διεθνές Ιστορικό Συνέδριο, (Παρίσι 1900, Αθήνα 1902)
Αι εν τη Αττική Χριστιανικαί Αρχαιότητες (1882)

Ar2Ge-19040000-01.pdf
Βιβλιοκρισία για τα βιβλία του Γεωργίου "Χριστιανικές Αρχαιότητες της Ελλάδος", "Η Μονή Δαφνίου", Χριστιανική Αγιογραφία των εννέα πρώτων αιώνων"

MA-191001-002-wo.pdf
Πρόχειρη εγγραφή επιστολής με αποστολέα τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου
Ο γραφικός χαρακτήρας είναι του Γεωργίου Δ. Λαμπάκη

MA-190900-003-wo.pdf
Κείμενο για το έργο του Γεωργίου Λαμπάκη "Επτά Αστέρες της Αποκαλύψεως", αντιγραφή από το εκκλησιαστικό περιοδικό του πατριαρχείου Ιεροσολύμων, Νέα Σιών
Μορφή εξαγόμενων

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2