Περιήγηση αντικείμενων (126 total)

Ar2Ge-00000000-03.pdf
Αναφέρεται σε διάλεξη του Γεωργίου Λαμπάκη σχετικά με τις επιστήμες του.

Το άρθρο είναι σε απόκομμα και λείπουν η αρχή και το τέλος.

MA-191006-003-wo.pdf
Αντιγραφή άρθρου από την εφημερίδα "Οι τρεις Ιεράρχες" με κριτική για το έργο του Γεωργίου Λαμπάκη "Επτά Αστέρες της Αποκαλύψεως"

Ar3Ge-xxxxxxxx-7-w.pdf
Αφιέρωμα-μελέτη στην επιστημονική εργασία του Γεωργίου Λαμπάκη από τον Γερμανό καθηγητή του Greifswald, Victor Schulze

LexGE-00000000-30-w.pdf
Προσχέδιο απαντητικής επιστολής Ευθαλίας Λαμπάκης σε ευχαριστήρια επιστολή, όπου προσκαλούν τον σύζυγό της Γεώργιο Λαμπάκη.

LexGE-00000000-24-w.pdf
Αίτημα Γ.Λαμπάκη για τον έλεγχο λειτουργικής με το όνομα Μεσολωρά

LexGE-00000000-18-w.pdf
Προσχέδιο επιστολής με αναφορά στην διεκδίκηση της έδρας της Βυζαντινής Τέχνης, κρίσεις επί του έργου του στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως (1912) αλλά και άρθρο απάτη παρόμοιο με το δικό του περί Άρτας.

LexGE-00000000-17-w.pdf
Αναφέρεται στην διεκδίκηση της έδρας της Βυζαντινής αρχαιολογίας

LexGE-00000000-12-w.pdf
Αναφορά στην διεκδίκηση της έδρας της Βυζαντινής Αρχαιολογίας

LexGE-00000000-11-w.pdf
Προσχέδιο επιστολής με αίτημα γνωστοποίησης ψήφου για την έδρα της Βυζαντινής Αρχαιολογίας

LexGE-00000000-10-w.pdf
Προσχέδιο επιστολής προς τον Διευθυντή της εφημερίδας "Κήρυξ", αναφερόμενος στην στήριξη του Αδαμαντίου προς την εκλογή του για την έδρα της Βυζαντινής Αρχαιολογίας

Ar2Ge-00000000-34.pdf
Αναφορά στο βιβλίο του Γεωργίου Λαμπάκη "Βυζαντινή Πινακοθήκη"

Απόκομμα γράφει ο Schultze Victor

Ar2Ge-19040000-01.pdf
Βιβλιοκρισία για τα βιβλία του Γεωργίου "Χριστιανικές Αρχαιότητες της Ελλάδος", "Η Μονή Δαφνίου", Χριστιανική Αγιογραφία των εννέα πρώτων αιώνων"

MA-190900-003-wo.pdf
Κείμενο για το έργο του Γεωργίου Λαμπάκη "Επτά Αστέρες της Αποκαλύψεως", αντιγραφή από το εκκλησιαστικό περιοδικό του πατριαρχείου Ιεροσολύμων, Νέα Σιών

MA-191002-001-wo.pdf
Αντίγραφο από εφημερίδα κριτικής /παρουσίασης του έργου του Γεωργίου Λαμπάκη "Ἑπτά Αστέρες της αποκαλύψεως"

MA-191000-001-wo.pdf
Αντιγραφή άρθρου από τον "Εκκλησιαστικό Φάρο Αλεξάνδρειας" με κριτική για το έργο του Γεωργίου Λαμπάκη "Ἑπτά Αστέρες της Αποκαλύψεως"

MA-190912-003-wo.pdf
Αντίγραφο άρθρου από την εφημερίδα "Αστήρ Τήνου" με κριτική για το έργο του Γεωργίου Λαμπάκη, "Επτά Αστέρες της Αποκαλύψεως".

MA-190907-002-wo.pdf
Αντίγραφο άρθρου από την "Αρμονία Σμύρνης" από τον Γεώργιο Λαμπάκη με κριτική για το έργο του
Μορφή εξαγόμενων

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2