Περιήγηση αντικείμενων (413 total)

Ar2Ge-19131121-01-w.pdf
Αναφορά στον Γεώργιο Λαμπάκη στην στήλη Διάφορα

Ar2Ge-00000000-02.pdf
Αναφέρεται στην παρουσία του Γεώργιου Λαμπάκη στον Αγγλικανικό ναό του Άγιου Ιωάννη τον Ευαγγελιστή όπου εξέφρασε την επιθυμία να δώσει διάλεξη για την ένωση των εκκλησιών στους Έλληνες φίλους του

49 ΝΕΟΛΟΓΟΣ 20-07-1907.pdf
Αι Χθεσιναι νεώτεραι ειδήσεις,
Αι πρώται έρευναι. Το ενδιαφέρον της βασίλισσης. Τι είπε δια το Θάυμα. Η δωρεά της. Ο ναός των ταξιαρχών. Η διάλεξις του κ. Λαμπάκη. Ο τάφος της κυρά βασιλικής

MA-000000-430-wo.pdf
Πρακτικά της εν Χρηστώ Αδελφότης των Κυριών Πάτρας.

https://s3.amazonaws.com/omeka-net/4491/archive/files/36cb44cb683289ad6bf8eb6a74be0b43.pdf
Σώκια, Γενική άποψη πόλης.
Πόλη στην περιοχή Αιδινίου

https://s3.amazonaws.com/omeka-net/4491/archive/files/4787925b8c7a3d1e90ecb322c61d85ea.pdf
Αναμνηστική
Σμύρνη: όψη από την προβλήτα της πόλης

https://s3.amazonaws.com/omeka-net/4491/archive/files/ea524205be2ec02e014939adf5b803d5.pdf
Πέργαμος, Ερείπια της βασιλικής του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου, όψη από την γέφυρα

https://s3.amazonaws.com/omeka-net/4491/archive/files/a04ab2cbca6dec3907374b5a7fa79782.pdf
Πέργαμος, Ερείπια της βασιλικής του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου στην Πέργαμο.

Μορφή εξαγόμενων

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2