Μνημεία: Ναύπλιον, 1906
(Κωδικός Γ.Λ. - 25)

Dublin Core

Title

Μνημεία: Ναύπλιον, 1906
(Κωδικός Γ.Λ. - 25)

Subject

Μνημεία Αρχαιολογικού και Χριστιανικού ενδιαφέροντος στο Ναύπλιο, από περιηγήσεις του Γεωργίου Λαμπάκη

Description

Περιγραφή ναού και επιγραφών στον Άγιο Νικόλαο Ναυπλίου
Καθαρό γραμμένες σημειώσεις επιγραφών από το ημερολόγιο, που βρίσκονται στο Princeton

Ναυπλιο: https://findingaids.princeton.edu/catalog/C0967_c0123

Date

Rights

Γεώργιος Δ. Λαμπάκης

Format

Pdf, 659 Kb

Language

Identifier

MO-NAFPLION-001

Coverage

Ναύπλιο, Άγιος Νικόλαος, 1906

Μνημεία - Monuments Item Type Metadata

Σελίδες

9

Λέξεις Κλειδιά

Ναύπλιο, ναός του αγίου Νικολάου, Νικόλαος Ζεβιτζάνος (δαπάνη), Νικόλαος Δ.Μπεγιαζής (δαπάνη),Αθανάσιος Καστρίτης (δαπάνη), Δημήτριος Μπεγιαζής (δαπάνη), Κ.Μεϊδανόπουλος (δαπάνη), εμπορευόμενοι Λεωνιδιώτες (συνδρομή), οι βαρελοποιοί (συνδρομή), Ιωάννης Δημάδης (δια χειρός), Νικόλαος Γεωρ. Ιατρού (δαπάνη), επιγραφές

Citation

Γεώργιος Δ. Λαμπάκης, “Μνημεία: Ναύπλιον, 1906
(Κωδικός Γ.Λ. - 25),” Αρχείο Οικογένειας Λαμπάκη - Ψηφιακό Αποθετήριο, accessed March 2, 2024, https://aol-apothetirio.com/items/show/3192.

Geolocation