Περιήγηση αντικείμενων (934 total)

Εκφωνηθείς εν τη εξέδρα της πλατείας της προκυμαίας Τήνου κατά την Πανήγυριν της 25 Μαρτίου 1908, υπό του κ. Γ.Λαμπάκη, καθηγητού εν τω Εθν. Πανεπιστημίω και Γραμματέως της Α.Μ. της Βασιλίσσης ημών Όλγας

MA-000000-413-17ξ-wo.pdf
"Χριστιανικά οικοδομήματα. Χριστιανική Αγιογραφία"

ΜΑ-000000-413-17ν-wo.pdf
"Η Αγία Μήτηρ εκκλησία"

MA-000000-413-17κ-wo.pdf
"Μελέτη περί Χρυσοστόμου"

MA-000000-413-17ι-wo.pdf
"Επιστολαί Ιεραί Χρυσοστόμου"

MA-000000-413-17ε-wo.pdf
"Β Μέρος. Παύλος και Ιωάννης ουδέποτε συνηντήθησαν εν εφέσου"

MA-000000-413-17δ-wo.pdf
"Μέσα δι ων μετεδόθη εν τη δύσει η βυζαντινή Τέχνη"

MA-000000-413-17γ-wo.pdf
"α Μέρος. Παύλος και Ιωάννης ουδέποτε συνηντήθησαν εν εφέσου"

MA-000000-413-17β-wo.pdf
"Βυζαντιναί Μελέται, Η Αγιογραφία των 9 πρώτων αιώνων η Πραγματεία"

MA-000000-413-17α-wo.pdf
"Κρίσεις επί του υποβληθέντων τεσσάρων τεκτονικών σχεδίων μου εν Γοργορέτα Ναού της Αγίας Σοφίας"

MA-000000-413-17-wo.pdf
Σημειώσεις αποσπασμάτων από βιβλία (Χρονικό Πάσχα)

MA-000000-429-wo.pdf
Σημειώσεις με περιγραφή Κώδικα επί χάρτου που περιέχει ψαλμούς Προφήτη Δαυίδ

MA-000000-379-wo.pdf
Έκθεση προς τον Κο Λάμπρου πρύτανη Πανεπιστημίου για το ζήτημα του Βυζαντινού Μουσείου

MA-000000-442-wo.pdf
Σημειώσεις Γεωργίου Λαμπάκη από επιγραφή

Ar1Ge-18821101-01-w.pdf
Ιστορία της Μονής Ασωμάτων ή Μονή Πετράκη (Ριζάρειος Σχολή), περιγραφή της τοποθεσίας της, του μνημείου και των χριστιανικών γραφών.

Καταγραφή επιγραφών από ναούς στην περιοχή της Στυλίδας
Μορφή εξαγόμενων

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2